Wi-Fi Design ในคลังสินค้า

ช่วงนี้มีงาน Wi-Fi ดีไซน์สำหรับคลังสินค้าเข้ามานิดหน่อยเมื่อคืนเลยนั่งทบทวนเนื้อหาความรู้ที่เคยเรียนมา

หนึ่งใน resource ที่ผมใช้บ่อยมากคือ YouTube ช่อง “Wi-Fi Ninja” เป็นช่องของ YouTuber ระดับ Expert (CWNE) 2 คนที่อาศัยอยู่ประเทศอังกฤษ นอกจากทำงานประจำแล้ว สองคนนี้ก็ทำ content ออกมามากมายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Wi-Fi ทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติ.Clip นี้เค้ามาแชร์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดีไซน์และติดตั้ง WLAN ในคลังสินค้าแบบครบวงจร เค้าอธิบายตั้งแต่การกำหนด requirements -> การเลือกอุปกรณ์ -> หลักการวางเสานอก -> การใช้ external antenna ควบคุม interference -> การทำ APoS และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าสนใจมาก

ใครสนใจหลักการ design Wi-Fi scale ใหญ่แนะนำให้คลิปนี้เลยครับ

Subscribe to Wi-Fi Resource Center by SIAM Wireless

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและบทความใหม่ๆ มาติดตามกันนะครับ
[email protected]
Subscribe