Topic

Wi-Fi Basics

A collection of 4 posts

AP Discovery: Client สแกนหา AP ยังไง

สงสัยกันไหมครับว่า Client สแกนหา AP ยังไง โพสต์นี้เราจะมาคุยเรื่อง AP Discovery กันครับ Client จะเริ่มกระบวนการ AP Discovery ซึ่งมีอยู่สองประเภทคือ Passive Scan และ Active Scan   ปกติแล้ว AP จะ broadcast SSID ผ่าน Beacon frame ทุกๆ 102.4ms
1 min read

รู้จัก Wi-Fi Channels and DFS

บทความนี้เราจะมาทำความรู้จัก Wi-Fi Channel คืออะไร Wi-Fi ใช้ย่านความถี่ช่วงไหนบ้าง DFS Channel คืออะไร ทำงานยังไง ทำไมเราถึงต้องให้ความสนใจกับช่องนี้ ช่องสัญญาณ (Wi-Fi Channel) Channel หรือ ช่องสัญญาณ เป็นพื้นฐานของการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) เช่นวิทยุ
2 min read

รู้จัก Signal Strength & SNR

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Signal Strength ต่างๆเช่น RSSI SNR กันครับ Signal Strength Wi-Fi ใช้ RF (Radio Frequency) ในการสื่อสารซึ่งจะมีลักษณะเป็น Waveform หรือเป็นคลื่นตามภาพข้างล่าง Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM-Wave.gif ดูเผินๆแล้วคำว่า
2 min read

Wi-Fi คืออะไร

Wireless LAN (WLAN) หรือ Wi-Fi หรือ WiFi คือเทคโนโลยีโครงข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 หลายคนเข้าใจผิดว่าชื่อนี้ย่อมาจาก Wireless Fidelity แต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance องค์กรนี้เดิมเคยใช้ชื่อ Wireless Ethernet Compatibility Alliance หรือ WECA ซึ่งทำหน้
1 min read

Subscribe to Wi-Fi Resource Center by SIAM Wireless

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและบทความใหม่ๆ มาติดตามกันนะครับ
[email protected]
Subscribe