เจาะลึก Wi-Fi Authentication / Roaming กับ อ. อู๊ด Mikrotik Tutorial (Video)

ขอบคุณอาจารย์อู๊ดจากเพจ Mikrotik Tutorial ที่ให้โอกาสผมมาร่วมบรรยายหัวข้อเจาะลึก Wi-Fi Authentication ชนิดต่างๆตั้งแต่ Open, PSK, 802.1X รวมถึงคุยเรื่อง Roaming โดยที่เราใช้ Wireshark มาแกะ Frame กันเป็นตัวๆ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับ

Subscribe to Wi-Fi Resource Center by SIAM Wireless

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและบทความใหม่ๆ มาติดตามกันนะครับ
[email protected]
Subscribe